Promocje
Poidło dzwonowe MKII
Poidło dzwonowe MKII

173,00 zł

Cena regularna: 178,00 zł

szt.
WENTYLATOR SUFITOWY DO OBÓR 6M /5 ŁOPATEK 1,5 KW
WENTYLATOR SUFITOWY DO OBÓR 6M /5 ŁOPATEK 1,5 KW

14 990,00 zł

Cena regularna: 15 900,00 zł

szt.
Agregat prądotwórczy AGROVOLT AV18 ciągnikowy
Agregat prądotwórczy AGROVOLT AV18 ciągnikowy

10 990,00 zł

Cena regularna: 12 915,00 zł

szt.
Producenci
Regulamin zakupów

     

Regulamin sklepu internetowego

 I Dane właściciela sklepu (Sprzedawca)

Sklep internetowy GENEU działający po adresem www.geneusklep.pl jest prowadzony przez firmę: „GENEU” Beata Jerczyńska, ul. Powstańców Wielkopolskich 14A ,86-061 Brzoza ,            tel.  52/3810 277, e-mail : geneu@wp.pl, NIP: 9531813025  ,REGON: 092447293
Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6421-94/99

II Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest towar, przez co rozumie się rzecz ruchomą oferowaną przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 III Cennik

1.  Ceny produktów oferowanych na stronach www.geneusklep.pl podane są w złotówkach (PLN) i są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Ceny produktów uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) według stawek obowiązujących w chwili składania zamówienia.

2.  Do cen produktów należy doliczyć koszty dostawy zamówionej rzeczy. Koszty dostawy będą każdorazowo Kupującemu podane przed złożeniem przez niego Zamówienia.

Dostępne formy dostawy zostały opisane poniżej, w pkt VI.

IV Składanie zamówienia

1.  Składanie zamówień przez Kupującego na stronie www.geneusklep.pl możliwe jest, jeśli system teleinformatyczny spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

- System operacyjny: Windows lub Mac OS,

- Procesor: 1 GHz,

- Pamięć RAM: 1 GB,

- Dysk twardy: 8.0 GB wolnego miejsca,

- Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768,

- Sterowanie: klawiatura, mysz,

- Łącze internetowe,

- Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. Wersja 7) lub Google Chrome (min. Wersja   13) lub Mozilla Firefox (min. Wersja 10).

- Koniecznym jest również posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Kupujący jest uprawniony do złożenia zamówienia po uprzedniej rejestracji siebie jako użytkownika sklepu lub bez dokonywania rejestracji.

3. Rejestracja Kupującego jako użytkownika sklepu wymaga podania przez Kupującego następujących informacji:

           - danych logowania – adresu e-mail oraz podania wybranego przez Kupującego hasła,

         - danych osobowych – imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, a w przypadku        przedsiębiorców – nazwa firmy, numer NIP, adres oraz zaakceptowania Regulaminu sklepu www.geneusklep.pl .

4.  Po założeniu przez Kupującego konta użytkownika sklepu www.geneusklep.pl  logowanie   nastąpi po wpisaniu przez Kupującego adresu e-mail oraz hasła wskazanego przy rejestracji.

5.  Kupowanie bez dokonywania rejestracji wymaga podania przez Kupującego danych osobowych - imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, a w przypadku przedsiębiorców – nazwy firmy, numeru NIP, adresu, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zaakceptowania Regulaminu sklepu www.geneusklep.pl 

 6.  Procedura złożenia zamówienia przedstawia się następująco:

-        Kupujący dokonuje wyboru towaru spośród dostępnego asortymentu wraz ze wskazaniem ceny brutto, a także ilości;

-        Kupujący dokonuje wyboru formy zapłaty spośród oferowanych przez Sprzedającego;

-        Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru spośród oferowanych przez Sprzedającego poprzez dodanie go do koszyka;

-        Kupujący dokonuje wyboru sposobu dokumentu fiskalnego ( faktura VAT/ paragon)  spośród oferowanych przez Sprzedającego;

-        Kupujący ostatecznie zatwierdza zapoznanie się z regulaminem sklepu internetowego;

-        Kupujący potwierdza złożone zamówienia w całości;

-        Kupujący potwierdza złożenie zamówienia i zatwierdza kwotę dostawy towaru.

7.  Z chwilą kliknięcia przez Kupującego ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” przyjmuje się, że Kupujący świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji złożonego zamówienia oraz swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożonego zamówienia. Przez przedmiot i warunki realizacji zamówienia rozumie się cenę, wielkość, charakterystykę, ilość, czas, koszt i sposób dostawy rzeczy zamówionych przez Kupującego.

8.  Kupujący oprócz ceny za wybrane produkty zobowiązany jest poniesienia kosztów przesyłki, które różnią się w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy rzeczy. Sposoby dostawy rzeczy są wskazane poniżej w pkt VI.

9.  Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia złożenia Zamówienia przez Kupującego, tj. w chwili kliknięcia przez Kupującego ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10.  Kupujący po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.

11.  Każdorazowo złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.

V Realizacja zamówienia

1.  Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. 
 Ze względu na dużą rotację towarów w magazynie oraz fakt, że strona internetowa jest aktualizowana tylko raz w tygodniu istnieje możliwość, że towar dostępny w sklepie internetowym w momencie wpłynięcia zamówienia będzie już niedostępny. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia w takim przypadku od sprzedaży poszczególnych produktów z zamówienia, o czym Kupujący jest informowany drogą mailową w terminie 3 dni od daty wpłynięcia zamówienia. Kupujący podejmuje wtedy decyzję o jego dalszej realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).

2. W przypadku gdy rzecz jest niedostępna i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy rejestracji konta Użytkownika adres e-mail.  

3. Do sprzedaży produktów z działu „Wyprzedaż” i „Promocje” przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, więc realizacja zamówień nastąpi według kolejności wpływania zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą ofertą sprzedaży.

4.  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Kupującego wystawiona zostanie faktura VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie rzeczy wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5.  Do każdego dostarczanego zamówienia dołączany jest  adres strony internetowej, na której znajduje się  Regulamin sklepu internetowego. Uznaje się, że pokwitowanie odbioru przesyłki stanowi również potwierdzenie otrzymania odpisu niniejszego Regulaminu.


VI Sposób dostawy zamówień

1.  Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przewozowej bądź jest odbierany osobiście.  

 1. Odbiór osobisty – 0,00 złotych.
 2. Firma kurierska „DPD” - przedpłata na konto – paczka do 30 kg, standardowa, niegabarytowa -  24,60 złotych,
 3. Firma kurierska „DPD” – płatność przy odbiorze – paczka do 30 kg, standardowa, niegabarytowa – 27,00 złotych,
 4. Firma kurierska „DPD” – płatność przy odbiorze – pobranie wartości powyżej kwoty 2000 złotych do kwoty 5000 złotych – paczka do 30 kg, standardowa,    niegabarytowa – 35,00 złotych,
 5. Firma przewozowa RHENUS. – przedpłata na konto - przesyłka paletowa do 500 kg, paleta standardowa 1200 cm x 800 cm x 170 cm – 180,00 złotych,
 6. Firma przewozowa RHENUS. – płatność przy odbiorze – przesyłka paletowa do 500 kg, paleta standardowa 1200 cm x 800 cm x 170 cm – 190,00 złotych,


 VII Formy płatności

Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności przewidzianych przez Sprzedawcę:

za pobraniem: zapłata gotówką kurierowi,

przedpłata na konto:  71 1240 1183 1111 0000 1291 0656

W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko Zamawiającego / dane firmy Zamawiającego oraz numer zamówienia.
UWAGA!!! wysyłka realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy za zamówiony towar na konto Sprzedawcę. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych nie zostanie zaksięgowana wpłata na konto - zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

VIII Czas realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi do 7 dni roboczych oraz czas dostawy. W przypadku braku towaru Kupujący zostanie o tym informowany za pomocą poczty elektronicznej.

2. Sprzedawcę zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli okaże się, że na dzień wpłynięcia zamówienia produkt jest niedostępny. O braku towaru Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy rejestracji konta Użytkownika adres e-mail. 

 3. Czas dostawy - Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Firmy Kurierskiej „SIÓDEMKA” wynosi 1-2 dni roboczych. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę przewozową PEKAES S.A. wynosi 2-3 dni roboczych. 

IX Odbiór przesyłki i rękojmia za wady

1.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.  Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

       - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie  oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

       - nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym  przedstawiając próbkę lub wzór,

       - nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

       - została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

3.  Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

4.  Sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, chyba, że rzecz była już wymieniona albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzecz na wolną od wad.

6.  Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną do wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umowy w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

7.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

10.  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11.  Jeżeli Kupujący wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy do dostarczenia wadliwej rzecz na adres Sprzedawcy.

12.  Koszty wymiany lub naprawy rzeczy ponosi Sprzedawca.

13.  Sprzedawca jest obowiązany przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14.  Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni ustosunkować się do żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione

15. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

16. Kupującemu przysługuje także prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu. Reklamacje należy przesłać na formularzu reklamacyjnym - można go pobrać klikając  formularz reklamacyjny.

17.  Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić dokładnie, czy przesyłka nie jest uszkodzona mechanicznie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki należy spisać protokół szkody kurierskiej. Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

18. Spisany w sposób opisany w pkt IX ust. 16 Regulaminu protokół wraz z formularzem reklamacyjnym (zamieszczonym powyżej) należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: geneu@wp.pl . Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych, a następnie powiadomi Kupującego o decyzjach związanych z przyjęciem reklamacji.

 Uwaga: Spisanie protokołu szkody jest koniecznym warunkiem uwzględnienia reklamacji. W razie braku możliwości spisania protokołu szkody z uwagi na sprzeciw dostawcy przesyłki, o fakcie tym należy poinformować Sprzedawcę w zgłoszeniu reklamacji. 

 19. W przypadku innych reklamacji (niezwiązanych z uszkodzeniem podczas transportu) Kupujący ma obowiązek powiadomić sklep w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: geneu@wp.pl  nie później niż w terminie 2 dni od dnia doręczenia przesyłki. Reklamacje mogą być również wysyłane na adres siedziby Sprzedawcy nie później niż w terminie 2 dni od dnia doręczenia przesyłki.

20. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów żadnych paczek odsyłanych za pobraniem.

21.  Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne do wyboru. Jeżeli konieczny będzie zwrot towaru do Sprzedawcy, należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać dokładny adres i dane kontaktowe do osoby, która wyda przesyłkę kurierowi. Koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy celem reklamacji zniszczonego lub wadliwego towaru odbywa się na koszt Sprzedawcy.

22. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach sklepu internetowego, które wynikają z innych ustawień/parametrów monitora/wyświetlacza Kupującego.

23. Reklamacje z powodu uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą przyjmowane jedynie w przypadku paczek dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem.

24. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu, przy czym za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

 X Odstąpienie od umowy

1.  Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny od dnia odebrania przesyłki, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 2 w/w Ustawy do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie tego oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

2.  Informujemy, że zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

          1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

          2) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

        3) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

          4) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

          5) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

          6) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3.  Konsument chcąc odstąpić od zawartej umowy jest zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) i jest również załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu klikając oświadczenie o odstąpieniu od umowy

4.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: geneu@wp.pl lub na adres siedziby Sprzedającego : GENEU Beata Jerczyńska , ul. Powstańców Wielkopolskich 14A ,86-061 Brzoza.

 Informujemy, że w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą, w związku z czym otrzymany towar należy odesłać razem z otrzymaną fakturą lub paragonem na własny koszt, na adres siedziby Sprzedawcy, tj. „GENEU” Beata Jerczyńska, ul. Powstańców Wielkopolskich 14A, 86-061 Brzoza.

5. Zwracany towar powinien być oryginalnie zapakowany i bez śladów użytkowania.

6.  Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.  Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

8.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.  Dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przed Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wraz z kosztami dostarczenia rzeczy, chyba, że Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.  Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.  Zwrot płatności otrzymanych od Kupującego będzie wstrzymany do chwili otrzymania przez Sprzedawcę zwracanej rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

XI Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, instytucjom i innym firmom.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827). 

3. 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3.2.. Możliwym jest również za zgodą obu stron rozstrzygnięcie sporów wynikających z umowy sprzedaży przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

 3.3. W razie chęci oddania powstałego między stronami sporu rozstrzygnięciu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy należy złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przez Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

 3.4. Dopuszczalne jest także rozstrzygnięcie powstałych między stronami sporów wynikających z umowy sprzedaży w drodze mediacji.

4.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 30 dni od daty zamieszczenia ich na stronie sklepu internetowego www.geneusklep.pl . Przez okres, o którym mowa powyżej, na stronie sklepu internetowego publikowane jest dotychczasowe i nowe brzmienie Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy.

 4.2. Po zawarciu umowy zmiana Regulaminu może nastąpić na podstawie porozumienia stron.

 XII Informacje o przetwarzaniu danych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Beata Jerczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GENEU Beata Jerczyńska ul. Powstańców Wielkopolskich 14A 86-061 Brzoza k/ Bydgoszczy

 1. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych.
 2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Administratorem danych.
 3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy zawartej z Administratorem danych, tj. na okres 6 lat.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 Pliki do pobrania w formacie pdf:

 

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Poidło dzwonowe MKII
Poidło dzwonowe MKII

173,00 zł

Cena regularna: 178,00 zł

szt.
Poidło izolowane SUEVIA M630 dla bydła
Poidło izolowane SUEVIA M630 dla bydła

2 850,00 zł

szt.
Poidło izolowane SUEVIA M640 dla bydła
Poidło izolowane SUEVIA M640 dla bydła

3 450,00 zł

szt.
Napromiennik z przełącznikiem mocy
Napromiennik z przełącznikiem mocy

82,00 zł

szt.
Karmnik deratyzacyjny TUNELOWY
Karmnik deratyzacyjny TUNELOWY

15,00 zł

szt.
Poidło izolowane dwukomorowe( dwukulowe)
Poidło izolowane dwukomorowe( dwukulowe)

2 550,00 zł

szt.
WENTYLATOR SUFITOWY DO OBÓR 6M /5 ŁOPATEK 1,5 KW
WENTYLATOR SUFITOWY DO OBÓR 6M /5 ŁOPATEK 1,5 KW

14 990,00 zł

Cena regularna: 15 900,00 zł

szt.
Agregat prądotwórczy AGROVOLT AV18 ciągnikowy
Agregat prądotwórczy AGROVOLT AV18 ciągnikowy

10 990,00 zł

Cena regularna: 12 915,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl